Trwa matura 2013. W środę młodzi ludzie zdawali egzamin z historii muzyki. Zobacz arkusz pytań na poziomie rozszerzonym. W czwartek zamieścimy odpowiedzi na pytania z testu maturalnego.

Matura 2013: Historia muzyki - poziom rozszerzonyARKUSZ PYTAŃ

Pobierz: ARKUSZ HISTORIA MUZYKI - POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI

Przykładowe odpowiedzi do zadań z arkusza egzaminacyjnego - Historia muzyki, poziom rozszerzony - przygotowali dla maturzystów wykładowcy poznańskiej Akademii Muzycznej.

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - HISTORIA MUZYKI - POZIOM ROZSZERZONY

Część I - test

ZADANIE 1
Sergiusz Prokofiew, opisując jeden z kierunków stylistycznych muzyki XX wieku, wyraził następujący pogląd: Pisać tylko według reguł ustanowionych przez klasyków, to znaczy być uczniem, a nie mistrzem.

A. Podaj nazwę kierunku stylistycznego muzyki XX wieku, do którego odnoszą się słowa wypowiedziane przez Sergiusza Prokofiewa. neoklasycyzm
B. W kontekście założeń stylistycznych wskazanego kierunku wyjaśnij, jak Sergiusz Prokofiew rozumiał pojęcie "mistrza".
Mistrz rozumiany jest tu jako kompozytor, który w twórczy i oryginalny sposób wykorzystuje elementy stylu dawnych epok, uzupełniając je zdobyczami dwudziestowiecznego języka muzycznego.


ZADANIE 2
Z Baletami Rosyjskimi, słynnym zespołem założonym w Paryżu w 1909 r. przez Sergiusza Diagilewa, współpracowało wielu wybitnych artystów. Wymień dwóch kompozytorów różnych narodowości, których utwory wykonywały Balety Rosyjskie.
1. Igor Strawiński
2. Claude DebussyZADANIE 3
Wyjaśnij znaczenie terminu dramma giocoso oraz podaj tytuł opery Wolfganga A. Mozarta, określonej przez kompozytora tym terminem.
wyjaśnienie terminu dramma giocoso: wesoły dramat, rodzaj opery łączącej cechy opery, seria i buffa
tytuł opery: Don Giovanni


ZADANIE 4
Niektórzy wykształceni muzycznie synowie Jana Sebastiana Bacha znani są w historii muzyki pod przydomkami utworzonymi od nazw miejscowości, w których działali. Dopasuj do dwóch wymienionych synów Bacha - kompozytorów odpowiednie przydomki, wybrane z podanych: Bach berliński, Bach drezdeński, Bach londyński

Carl Philipp Emanuel Bach, czyli Bach berliński
Johann Christian Bach, czyli Bach londyński


ZADANIE 5
W jednym z listów kompozytora do rodziny, ujętych w formę zabawnej gazetki, w rubryce "Wiadomości zagraniczne", znajduje się przytoczony poniżej fragment:
Dnia 29 sierpnia [1824] J. Pan Pichon przejeżdżając przez Nieszawę usłyszał na płocie siedzącą Catalani, która coś całą gębą śpiewała. Zajęło go to mocno, a lubo usłyszał arią i głos, niekontent jednak z tego, starał się wiersze usłyszeć. Po dwakroć przechodził koło płotu, ale na próżno, bo nic nie zrozumiał; aż na koniec, zdjęty ciekawością, dobył trzech groszy, obiecał je śpiewaczce, byleby mu śpiewkę powtórzyła. Długo się kręciła, krzywiła i wymawiała, lecz zachęcona trzema groszami zdecydowała się i zaczęła śpiewać mazureczka...

A. Wymień imię i nazwisko kompozytora, autora powyższych słów, kryjącego się pod pseudonimem Pichon. Fryderyk Chopin
B. Podaj, jaką nazwą opatrzył kompozytor listy, z których pochodzi cytowany fragment. Kurier Szafarski


ZADANIE 6
Spośród niżej wymienionych terminów wybierz i podkreśl ten, który jest związany z powstaniem dramatu greckiego.
elegia
rapsod
dytyramb
hymn
pean
oda


ZADANIE 7
Zestaw tytuły słynnych koncertów instrumentalnych z pasującymi do nich cechami. W tym celu przyporządkuj cyfrom odpowiednie litery.

1. J. Brahms - II Koncert fortepianowy B-dur - B. czteroczęściowy koncert, cechujący się równorzędną partią solisty i orkiestry
2. N. Paganini - II Koncert skrzypcowy h-moll - C. błyskotliwa, popisowa partia solisty na tle akompaniującej, drugoplanowej partii orkiestry
3. F. Liszt - II Koncert fortepianowy A-dur - A. swobodna, jednoczęściowa budowa zbliżona do poematu symfonicznego
4. J. S. Bach - V Koncert brandenburski D-dur - E. koncert, w którym grupa concertino składa się z fletu, solowych skrzypiec a także koncertującego klawesynu


Z regionu

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!